Tổng Hợp Thống Kê 2 Số Cuối Giải Đặc Biệt Miền Bắc theo tuần, tháng, năm

xoso.me đã chuyển sang: xoso.mobi.

2 số cuối giải ĐB về 28, xem bảng thống kê đặc biệt có thể về ngày mai

Ngày vềĐBĐB hôm sauHôm sau
28-3-2023
662 28
-
29-3-2023
4-12-2022
050 28
134 54
5-12-2022
22-10-2021
566 28
731 25
23-10-2021
6-9-2021
877 28
107 65
7-9-2021
13-12-2020
085 28
457 76
14-12-2020
24-10-2020
431 28
324 36
25-10-2020
15-10-2020
624 28
144 08
16-10-2020
11-8-2020
401 28
368 52
12-8-2020
10-8-2020
986 28
401 28
11-8-2020
8-5-2019
361 28
730 52
9-5-2019
20-10-2018
723 28
151 32
21-10-2018
14-10-2018
351 28
470 19
15-10-2018
1-8-2018
411 28
256 38
2-8-2018
1-3-2018
942 28
051 80
2-3-2018
20-2-2018
385 28
290 59
21-2-2018
13-10-2017
470 28
691 72
14-10-2017
30-3-2017
986 28
572 14
31-3-2017
9-10-2016
811 28
731 00
10-10-2016
28-12-2015
463 28
481 96
29-12-2015
6-11-2015
306 28
779 15
7-11-2015

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 28

Bộ sốBộ sốBộ sốBộ sốBộ số
64 - 2 lần81 - 2 lần90 - 2 lần68 - 2 lần00 - 2 lần
03 - 2 lần23 - 2 lần95 - 2 lần27 - 2 lần19 - 2 lần
52 - 2 lần36 - 2 lần79 - 1 lần75 - 1 lần42 - 1 lần
78 - 1 lần48 - 1 lần83 - 1 lần16 - 1 lần02 - 1 lần
13 - 1 lần66 - 1 lần92 - 1 lần86 - 1 lần54 - 1 lần
37 - 1 lần59 - 1 lần65 - 1 lần76 - 1 lần08 - 1 lần
28 - 1 lần32 - 1 lần38 - 1 lần80 - 1 lần72 - 1 lần
26 - 1 lần14 - 1 lần96 - 1 lần15 - 1 lần46 - 1 lần
70 - 1 lần71 - 1 lần25 - 1 lần10 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 28

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 6 lần Đuôi 0: 7 lần Tổng 0: 9 lần
Đầu 1: 7 lần Đuôi 1: 3 lần Tổng 1: 5 lần
Đầu 2: 7 lần Đuôi 2: 7 lần Tổng 2: 4 lần
Đầu 3: 5 lần Đuôi 3: 6 lần Tổng 3: 3 lần
Đầu 4: 3 lần Đuôi 4: 4 lần Tổng 4: 7 lần
Đầu 5: 4 lần Đuôi 5: 6 lần Tổng 5: 6 lần
Đầu 6: 6 lần Đuôi 6: 9 lần Tổng 6: 3 lần
Đầu 7: 7 lần Đuôi 7: 3 lần Tổng 7: 5 lần
Đầu 8: 5 lần Đuôi 8: 7 lần Tổng 8: 4 lần
Đầu 9: 6 lần Đuôi 9: 4 lần Tổng 9: 10 lần

Thống kê GĐB Miền Bắc 100 ngày gần đây từ 19-12-2022 tới 29-03-2023

Đầu Đuôi Loto Tổng
Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7CN
90230
19-12
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
40448
20-12
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
74562
21-12
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
65438
22-12
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
33027
23-12
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
09534
24-12
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
95636
25-12
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
03400
26-12
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
97797
27-12
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
55145
28-12
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
51849
29-12
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
54112
30-12
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
55291
31-12
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
16705
01-01
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
49265
02-01
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
25649
03-01
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
75757
04-01
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
76191
05-01
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
45370
06-01
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
39597
07-01
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
20040
08-01
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
78014
09-01
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
81191
10-01
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
04942
11-01
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
18452
12-01
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
60762
13-01
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
62940
14-01
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
44221
15-01
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
48260
16-01
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
53363
17-01
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
45282
18-01
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
62857
19-01
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
91869
20-01
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
52371
25-01
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
34164
26-01
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
72859
27-01
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
87219
28-01
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
76479
29-01
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
16179
30-01
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
30061
31-01
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
34838
01-02
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
60755
02-02
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
52766
03-02
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
64948
04-02
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
06194
05-02
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
35492
06-02
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
18198
07-02
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
88864
08-02
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
29337
09-02
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
85120
10-02
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
98713
11-02
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
09841
12-02
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
41916
13-02
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
56141
14-02
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
18158
15-02
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
65243
16-02
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
18435
17-02
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
44971
18-02
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
37264
19-02
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
32775
20-02
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
90781
21-02
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
31357
22-02
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
01964
23-02
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
16979
24-02
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
30415
25-02
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
67360
26-02
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
93758
27-02
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
55827
28-02
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
76102
01-03
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
47577
02-03
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
37856
03-03
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
06743
04-03
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
58118
05-03
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
39919
06-03
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
75877
07-03
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
73787
08-03
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
68205
09-03
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
24420
10-03
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
47076
11-03
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
56695
12-03
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
17375
13-03
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
67879
14-03
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
67724
15-03
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
89581
16-03
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
59389
17-03
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
57570
18-03
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
86903
19-03
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
24192
20-03
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
81664
21-03
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
08798
22-03
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
45483
23-03
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
48657
24-03
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
32273
25-03
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
57765
26-03
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
83230
27-03
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
66228
28-03
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0

Thống kê giải đặc biệt miền bắc tháng năm

Đầu Đuôi Loto Tổng
Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7CN
01
76102
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
 
02
47577
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
 
03
37856
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
 
04
06743
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
 
05
58118
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
 
06
39919
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
 
07
75877
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
 
08
73787
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
 
09
68205
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
 
10
24420
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
 
11
47076
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
 
12
56695
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
 
13
17375
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
 
14
67879
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
 
15
67724
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
 
16
89581
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
 
17
59389
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
 
18
57570
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
 
19
86903
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
 
20
24192
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
 
21
81664
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
 
22
08798
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
 
23
45483
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
 
24
48657
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
 
25
32273
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
 
26
57765
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
 
27
83230
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
 
28
66228
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
 

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa

Năm xưaNgàyGiải đặc biệt
202322-3-2023087 98
20231-3-2023761 02
202229-3-2022599 03
202129-3-2021030 00
202029-3-2020289 14
201929-3-2019216 42
201829-3-2018461 68
201729-3-2017185 16
201629-3-2016401 84
201529-3-2015200 19
201429-3-2014939 22
201329-3-2013443 34
201229-3-2012204 56
201129-3-2011967 97
201029-3-2010900 97
200929-3-2009522 05
200829-3-2008126 08
200729-3-2007072 20
200629-3-2006170 11
200529-3-2005379 16
200429-3-2004492 51
200329-3-2003947 78
200229-3-2002603 33
Xem thêm thống kê những ngày giải đặc biệt về: 00 - 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 -

Thống Kê 2 Số Cuối Giải Đặc Biệt Miền Bắc (XSMB) theo tuần, tháng, năm 2023,2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 tổng hợp đầy đủ, chính xác nhất. 

Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc có ý nghĩa quan trọng trong việc tìm kiếm các dữ liệu soi cầu, chốt số dự đoán hàng ngày. Phương pháp sử dụng các kết quả nhiều ngày để làm căn cứ soi cầu/

Thống kê XSMB giải đặc biệt gồm những gì ?

  • Thống kê đề về hôm qua số mấy và những ngày đề về có cùng số đề hôm qua.

  • Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu chưa về nhất

  • Đít (đuôi) 2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa về nhất

  • 2 số cuối đặc biệt (đề gan lì miền Bắc) lâu chưa về nhất

  • Thống kê đề Miền Bắc 100 ngày gần vớ chi tiết giải đặc biệt trong tháng, ngày ra và tổng đặc biệt.

  • Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa

Các loại thống kê miền Bắc chi tiết

Trang này sẽ cập nhật tự động các bảng đặc biệt theo tổng, hai số cuối, chu kỳ xổ số miền Bắc hôm nay, ngày mai, ngày hôm sau hay các năm trước 2019, 2020, 2021, 2022… để có được các dữ liệu thống kê kết quả xổ số đặc biệt MB sắp xếp khoa học, hợp lý, truy xuất nhanh nhất.

 

bricompra dddaddy poppyLon ventura146 girLsaskguysshow puspero naifcarethaiLand tsfaswap gearedmags habitdeaL isthatbritt kejobong yourmanLystyLe wkL138 homesbythejones Lashhard farmaxtechnoLogies LebeLinc rLandt mfibius heaLthyjune studiotwntytwnty